Podstawy księgowości i rachunkowości z wykorzystaniem komputera

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Formularz kontaktowy znajduje się pod opisem kursu.

Trwa rekrutacja. Zapraszamy  do przesyłania zgłoszeń.

Po zebraniu grupy szkoleniowej, będziemy informować o kursie. 

Kurs ma charakter podstawowy.

Liczba miejsc na kursie jest ograniczona i wynosi 12.

Kurs planowany jest w formie stacjonarnej.

 

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia pełnej rachunkowości firmy, z wykorzystaniem komputerowego systemu finansowo-księgowego.

Kurs przeznaczony jest 
dla osób przygotowujących się do podjęcia pracy w księgowości firmy.

Program
:

Kurs zaliczany jest na podstawie poziomu frekwencji – wymagana jest obecność na poziomie 60% zajęć oraz zdania egzaminu wewnętrznego.

Egzaminem wew. jest w formie testu oraz sprawdzianu praktycznego z programu księgowego.

Kurs, w wymiarze 134 godzin, w tym 40 godzin księgowości komputerowej, prowadzony jest głównie w formie ćwiczeń, pozwalających na opanowanie warsztatu księgowego firmy.

Zajęcia będą odbywać się wieczorowo, 2 razy w tygodniu, we wt. i czw., w godz. 16.00 – 20.00, w wymiarze 5 godzin lekcyjnych dziennie. Kurs jest realizowany w ciągu 27 dni. 

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane
przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy wraz z dokumentem z wynikiem z egzaminu wewnętrznego.

Koszt udziału w kursie wynosi 1700 zł brutto za os. Przed zajęciami wpłacana jest zaliczka 200 złotych.
Pozostała opłata 1500 złotych płatna jest po rozpoczęciu kursu, w maks. 3 ratach. 

Uczestnicy dostają materiały dydaktyczne opracowane przez prowadzącego kurs.

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru. Organizacja kursu uzależniona jest od zebrania wymaganej liczebnie grupy szkoleniowej.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Telefon

    [recaptcha size:compact]