Podstawy księgowości i rachunkowości z wykorzystaniem komputera

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Formularz kontaktowy znajduje się pod opisem kursu.

Kurs planowany jest od listopada. Do 31.10 przyjmujemy zgłoszenia.

Kurs ma charakter podstawowy.

Liczba miejsc na kursie jest ograniczona i wynosi 12.

Kurs planowany jest w formie stacjonarnej.

 

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia pełnej rachunkowości firmy, z wykorzystaniem komputerowego systemu finansowo-księgowego.

Kurs przeznaczony jest 
dla osób przygotowujących się do podjęcia pracy w księgowości firmy.

Program
:

Kurs zaliczany jest na podstawie poziomu frekwencji – wymagana jest obecność na poziomie 60% zajęć oraz zdania egzaminu wewnętrznego.

Egzaminem wew. jest w formie testu oraz sprawdzianu praktycznego z programu księgowego.

Kurs, w wymiarze 134 godzin, w tym 40 godzin księgowości komputerowej, prowadzony jest głównie w formie ćwiczeń, pozwalających na opanowanie warsztatu księgowego firmy.

Zajęcia będą odbywać się wieczorowo, 2 razy w tygodniu, we wt. i czw., w godz. 16.00 – 20.00, w wymiarze 5 godzin lekcyjnych dziennie. Kurs jest realizowany w ciągu 27 dni. 

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane
przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy wraz z dokumentem z wynikiem z egzaminu wewnętrznego.

Koszt udziału w kursie wynosi 1700 zł brutto za os. Przed zajęciami wpłacana jest zaliczka 200 złotych.
Pozostała opłata 1500 złotych płatna jest po rozpoczęciu kursu, w maks. 3 ratach. 

Uczestnicy dostają materiały dydaktyczne opracowane przez prowadzącego kurs.

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru. Organizacja kursu uzależniona jest od zebrania wymaganej liczebnie grupy szkoleniowej.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Telefon

    [recaptcha size:compact]