Dom Dziennego Pobytu bezpieczną przystanią dla osób niesamodzielnych z terenu Grudziądza

Dom Dziennego Pobytu bezpieczną przystanią dla osób niesamodzielnych z terenu Grudziądza

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA KOLBE w partnerstwie z Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS GROUP Remigiusz Koc realizuje w okresie od 2017-07-01 do 2019-10-31 projekt pt. Dom Dziennego Pobytu bezpieczną przystanią dla osób niesamodzielnych z terenu Grudziądza.

Cel projektu: Poprawa sytuacji życiowej 72 osób niesamodzielnych z terenu miasta Grudziądza poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej i wzrost umiejętności 60 opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi do 31.10.2019 r.

Projekt adresowany jest do osób zamieszkujący zg. z KC na terenie miasta Grudziądz, w tym 72 osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w roz. regulaminu konkursu i 60 opiekunów faktycznych i osób z otoczenia osób niesamodzielnych.

Miejsce realizacji projektu: budynek przy Parafii pw. Świętego Maksymiliana Kolbego w Grudziądzu, przy ul. Wyspiańskiego 1.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.

Całkowita wartość projektu: 2 086 164,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 919 270,88 zł

 

Menu

Kontakt

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA KOLBE

ul. Kolibrowa 5, 85-001 Bydgoszcz Tel: 52 372 21 92   Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS GROUP Remigiusz Koc ul.Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz Tel: 601 619 159