Dzienny dom pobytu SIESTA i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Dzienny dom pobytu SIESTA i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

 

La Siesta Estremo Michał Partyka w partnerstwie z Gminą Świekatowo, Gminą Pruszcz, Pracownią Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Anna Dudzic-Koc oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy realizuje w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. projekt nr RPKP.09.03.02-04-0078/20 pt. „Dzienny Dom Pobytu Siesta i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych dla 84 os. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz zapewnienie usług podnoszenie umiejętności opiekuńczych dla 40 opiekunów faktycznych z gminy Świekatowo i powiatu świeckiego do 31.12.2023.

 

Miejsce realizacji projektu: ul. Pl. Poniatowskiego 10, 86-021 Pruszcz

Biuro projektu: ul. Pl. Poniatowskiego 10, 86-021 Pruszcz

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.

 

Całkowita wartość projektu: 1 933 644,00

Menu