Dom dziennego pobytu w Mokowie – opieka i aktywność II

Dom dziennego pobytu w Mokowie – opieka i aktywność II

FENIKS s.c. z : Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy realizuje w okresie od od 2017-08-01 do 2019-07-31 projekt  pt. Dom dziennego pobytu w Mokowie – opieka i aktywność II.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych dla 30 osób niesamodzielnych oraz usług ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności opiekuńczych 10 opiekunów faktycznych z obszaru powiatu lipnowskiego do 31.07.2019.

Projekt opierał będzie się na funkcjonowaniu dziennego domu opieki w Mokowie (powiat lipnowski). W ramach DDP utworzonych zostanie 30 nowych miejsc pobytu dziennego, przeznaczonych dla niesamodzielnych z różnych powodów osób (mieszkańców powiatu lipnowskiego).

W ramach działań w DDP w Mokowie realizowane są przez nas następujące formy wsparcia:

Miejsce realizacji projektu: Mokowo 37, 87-610

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.

Menu

Kontakt  FENIKS s.c. Mokowo 37 Tel. 500 123 058   Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz Tel: 52 322 90 60