Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych z powiatu inowrocławskiego i mogileńskiego

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Centrum Medycznym SIRMED z Inowrocławia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach  Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu inowrocławskiego i mogileńskiego, dla min. 60 osób niesamodzielnych oraz zwiększenie jakości ich życia, a także zwiększenie jakości wsparcia poprzez objęcie
otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem tj. dla 17 opiekunów faktycznych do 30.06.2018.

W ramach Projektu zapewnione zostaną następujące usługi dla Uczestników:

Dokumenty rekrutacyjne można składać w stacjonarnych punktach w Inowrocławiu w siedzibie Centrum Medycznego SIRMED przy ul. Staropoznańskiej 131-133 oraz w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości działającym przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym – Oddział‚ w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Poznańskiej 185.

Miejsce Realizacji Projektu: Centrum Medyczne SIRMED przy ul. Staropoznańskiej 131-133.

 

Menu