„Radość Życia” – Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych z powiatu mogileńskiego

 

„Radość Życia” – Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych z powiatu mogileńskiego.

 

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mogilnie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy realizuje w okresie od 2018-07-01 do 2020-08-31 projekt nr: RPKP.09.03.02-04-0057/17 pt. „Radość Życia” – Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych z powiatu mogileńskiego.

Projekt zakłada utworzenie przy Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mogilnie Dziennego Domu Pobytu dla 20 osób niesamodzielnych zamieszkujących powiat mogileński, realizację usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz wsparcie dla ich opiekunów. Celem projektu jest wzrost dostępu do usług społecznych dla 40 osób niesamodzielnych z terenu powiatu mogileńskiego oraz wsparcie 20 opiekunów faktycznych w opiece nad osobą niesamodzielną poprzez szkolenia i organizację indywidualnych spotkań wspierających w terminie do 31.08.2020 r.

Usługi zapewnią opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych, mające na celu podtrzymywanie ich kondycji intelektualnej i stanowiące istotne wsparcie w ich codziennym funkcjonowaniu, a także funkcjonowaniu ich rodzin.

Miejsce realizacji projektu: Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mogilnie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.

Całkowita wartość projektu: 2 082 712,94 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 770 305,99 zł

Menu