Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – II edycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

 

„Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – II edycja”

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu : 1 888 014,24

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 736 973,10

Czas realizacji : 01.10.2017 – 31.12.2019

 

Cel projektu

Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych i społecznych na terenie powiatu inowrocławskiego i mogileńskiego poprzez wsparcie 30 osób niesamodzielnych w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami poprzez aktywizację i opiekę w domu dziennego pobytu oraz aktywizację społeczną i zawodową 18 opiekunów faktycznych.

 

Działania

W ramach projektu przewidziano kompleksowe działania aktywnej integracji obejmujące instrumenty aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej, w tym:

Uczestnicy projektu otrzymają indywidualnie dopasowaną ofertę wsparcia opracowaną na podstawie diagnozy.

Menu