Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych przy Sanatorium MAX w Ciechocinku

Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych

przy

Sanatorium MAX w Ciechocinku

SANATORIUM UZDROWISKOWE MAX MARIAN SZULC w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy realizuje w okresie od 2017-07-01 do 2019-10-31 projekt pt. Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych przy Sanatorium MAX w Ciechocinku.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 48 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczaniem społecznym zamieszkałych na terenie powiatu aleksandrowskiego i wzrost umiejętności 35 opiekunów faktycznych zamieszkałych na terenie powiatu aleksandrowskiego w zakresie sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Cel zostanie osiągniętych do 31.10.2019 r.

Miejsce realizacji projektu: ul. Lorentowicza 4, 87-720 Ciechocinek

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.

Całkowita wartość projektu: 2 048 472,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 883 528,64 zł

Menu

Kontakt SANATORIUM UZDROWISKOWE MAX MARIAN SZULC ul. Lorentowicza 4, 87-720 Ciechocinek Tel: 572 333 000   Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz Tel: 52 322 90 60